Fotocake.pl

Categories
Contact
What's New?
DOLARY
10,00 zł
EMOTKI
10,00 zł
LOGA2
10,00 zł
LOGA
10,00 zł
NUMBERS2
10,00 zł
NUMBERS
10,00 zł
N13 WAFER
6,00 zł
N13 WAFER
6,00 zł
N13 WAFER
6,00 zł
N13 WAFER
6,00 zł
18p3 wafer
Price: 17,00 zł
by BQow7kvzLeo Date Added: Friday 18 December, 2015

Witam, jestem learzkem i mamc485. I prawnuczkc485 kobiety, matki, ktc3b3rej malec584kie dziecko umarc582o duszc485c sic499 z powodu powikc582ac584 krztuc59bca.Ja tec5bc martwic499 sic499 gdy muszc499 sprawiac487 bc3b3l mojemu synkowi, tec5bc bojc499 sic499 szczepiec584, ale duc5bco bardziej przerac5bca mnie wiedza i c59bwiadomoc59bc487 powikc582ac584 jakie niosc485 choroby zakac5bane. Dlatego kupujc499 mu szczepionki nowszej generacji zebrane w jednej strzykawce.Nie oceniam Ciebie i Twojego postc499powania, przedstawiam moje.Obawiasz sic499 ryzyka jakie niesie szczepienie dla dzieci obcic485c5bconych wywiadem chorobowym, nie dziwic499 sic499! Zapytaj dobrego pediatrc499, to kosztuje mniej nic5bc wc485tpliwoc59bci kochajc485cej mamy.Nie zgadzam sic499 z stosowaniem higieny jako metody ochrony dziecka, poczytaj o hipotezie higienicznej alergii. Co do autyzmu, okazac582o sic499, c5bce autor, ktc3b3ry o tym napisac582, sfac582szowac582 dane.Krztusiec moc5bce wystc485pic487 u dziecka zaszczepionego po zetknic499ciu z bakteric485, ale przebieg choroby jest lc5bcejszy, a wic499c i ryzyko zgonu duc5bco mniejsze. Odra daje powac5bcne powikc582ania, w tym podostre stwardniajc485ce zapalenie mc3b3zgu, na ktc3b3re nie znamy lekarstwa. Rc3b3c5bcyczka moc5bce spowodowac487 zapalenie mc3b3zgu, nerwu wzrokowego, aplazjc499 szpiku. Lecz masz racjc499, najgorsze powikc582ania niesie dla mc582odych kobiet, co moc5bce byc487 gorszego dla matki nic5bc c59bmierc487 dziecka, nawet nienarodzonego..Wszyscy zaczytujc485 sic499 w powikc582aniach szczepiec584, rzadko kto czyta o powikc582aniach chorc3b3b, na ktc3b3re sic499 szczepi. Czytajc485cemu wc582os staje na gc582owie Sprc3b3buj zaufac487 lekarzowi, specjalic59bcie od chorc3b3b. Ja jestem learzkem, nie znam sic499 na wulkanizacji, hydraulice, bankowoc59bci, dlatego te sprawy powierzam specjalistom. Doc59bc487 spotkac582am ludzi, ktc3b3rzy dc582ugo prc3b3bowali sic499 sami leczyc487, a gdy do nas trafili, moglic59bmy zaoferowac487 juc5bc tylko ograniczone metody. Wierz mi, to boli gdy nie moc5bcna pomc3b3c pacjentowi Chciac582abym napisac487 Ci wic499cej, ale wiem, c5bce kac5bcde moje zdanie zostanie skrytykowane i zaatakowane na forum. To przykre i nie mam na to ani sic582, ani ochoty. Jec59bli chcesz,masz pytania, znasz mojego maila. Pozdrawiam http://ngwbxgkd.com [url=http://qaxdkhncmw.com]qaxdkhncmw[/url] [link=http://mjsjns.com]mjsjns[/link]Rating: 2/5

Shopping Cart
... is empty

Tell A Friend
Tell someone you know about this product.